• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Lâu nay, ngành giáo dục và đào tạo đã có chủ trương không cho trẻ mẫu giáo 5, 6 ...
Lâu nay, ngành giáo dục và đào tạo đã có chủ trương không cho trẻ mẫu giáo 5, 6 tuổi học trước chương trình lớp 1. Ở trường mầm non, nhà trường chỉ cho trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái, nhận biết các số từ 1 đến 10, chuẩn bị các điều kiện cho trẻ em làm quen với môi trường mới. Nhiều trường mầm non đã chăm lo giáo dục trẻ em các kỹ năng: tự chăm ...
> Xem chi tiết